De inschrijving gebeurt via dit formulier

Nom / Naam / Name

Prénom / Voornaam / Vorname

Age / Leeftijd / Alter

Adresse postale / Adres Woonplaats / Wohnortadresse

Email / Emailadres / Email-adresse

Téléphone / Telefoon / Telefon

Nom, prénom et age des personnes vous accompagnant /
Naam, Voornaam en leeftijd van de mensen die u vergezellen
Tragen Sie bitte den (oder die) Namen, Vornamen und Alter der Person(en) ein, die Sie begleiten werden.

Transport / Vervoermiddel / Fortbewegungsmittel : train / trein / zugvoiture / wagen / wagen

Végétarien / Vegetarisch / Vegetarier : oui / janon / neen

Allergie alimentaire / Voedselallergie / Ernährungsallergie oui (remarques) / Ja (opmerkingen)non / neen

Remarques / Opmerkingen / Bemerkungen

De inschrijving zal enkel geldig zijn na betaling van het gevraagde bedrag op rekeningnummer IBAN : BE42 1030 1962 1754 BIC : NICA BE BB van ‘Natagora Pays de Herve’
met de melding“weekend intercommunautaire + naam + aantal kinderen en volwassenen” (de bedragen voor de deelname vindt u elders op deze website.). Indien gevraagd op uw overschrijving als begunstigde schrijf dan ‘Natagora Pays de Herve’.

Vragen en aanvullende informatie : —————————–